Vocal Massage heeft de informatie op deze site met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen we ondanks onze zorgvuldigheid geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, actualiteit en/of juistheid van de informatie op deze site.

Aansprakelijkheid
Vocal Massage sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of voortkomend uit de informatie en inhoud die via deze website is verkregen. Hieronder valt ook de informatie en content van derden en links naar sites van derden en de op -of via- deze internetsites aangeboden producten of diensten. Aan de gegevens zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vocal Massage te mogen claimen of te veronderstellen.

Copyright
U mag de informatie van deze website niet kopiƫren, verspreiden of op een andere manier ge- of misbruiken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vocal Massage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, logo of andere gegevens op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vocal Massage.

Vragen? Neem contact op!

06 2336 5982

Stuur een bericht