Een Vocal Massage zorgt ervoor dat je met minder kracht meer kunt!

Onze Vocal Massage is een sportmassage voor de stem. Vocal Massage zorgt voor ontspanning van de spieren die je gebruikt wanneer je zingt of spreekt. Zingen is topsport en vergis je niet, spreken óók! Je belast de spieren van en rondom het strottenhoofd zoals een voetballer de spieren van zijn benen belast. Een hoge spierspanning kán tot stemproblemen leiden. Onze Vocal Massage zorgt voor minder spanning rondom het strottenhoofd maar werkt ook om deze hoge spierspanning te voorkomen. De Vocal Massage zorgt voor meer flexibiliteit van het strottenhoofd, een betere doorbloeding van de spieren, een kortere hersteltijd en vermindert daardoor de kans op blessures.

Wanneer Vocal Massage?

Onze Vocal Massage is een sportmassage voor de stem en helpt om de spanning te verlagen en leidt ertoe dat je met minder kracht meer kan doen. Voor iedere topsporter is het normaal dat er na een zware training/wedstrijd een fysiotherapeut of masseur klaarstaat om de spieren te verzorgen. Dit hoort bij sport, het onderhoudt niet alleen de spieren maar maakt de kans op toekomstige blessures kleiner. Lees verder »

Doelgroepen

Er wordt ons vaak gevraagd of onze Vocal Massage alleen voor zangers/zangeressen is. Onze klantenkring bestaat voor een groot gedeelte uit zangers/zangeressen maar er zijn meer mensen die baat hebben bij onze Vocal Massage.

  • Zangers/zangeressen
  • Sprekers
  • Blazers
  • Tinnitus
  • Hoofdpijn
Lees verder waarom deze doelgroepen baat hebben bij Vocal Massage »

Vocal Massage is een sportmassage voor de stem

Ontspanning van de spieren die je gebruikt wanneer je zingt of spreekt.

Vocal Massage is een sportmassage voor de stem

Ontspanning van de spieren die je gebruikt wanneer je zingt of spreekt.

Onderzoek

In 2019 is er onderzoek gedaan naar de resultaten van onze Vocal Massage. Aan het onderzoek deden 22 stemprofessionals mee. Zij vulden een vragenlijst in, kregen een proefmeting en er werd een nulmeting gemaakt. Daarop volgde de Vocal massage zoals ontwikkeld door Henriëtte Hertoghs. Na de massage werd opnieuw een meting gedaan en een vragenlijst ingevuld.
Bij drie variabelen waren er significant verbeterde uitkomsten. Dit waren spanning, maximale fonatietijd en hoogste frequentie. Hieruit kunnen we het volgende opmaken: Na een eerste Vocal Massage is de maximale fonatietijd gemiddeld 2,35 sec langer. De hoogste frequentie gemiddeld is 103 Hz hoger en de ervaren spanning, gemeten middels Visueel Analoge Schaal (VAS), is gemiddeld 1,66 lager. Ook blijkt uit een enquête dat het de deelnemers na de massage minder moeite kost om stem te geven en dat ze zich minder hoeven in te spannen om te zingen en spreken.

Lees verder over dit onderzoek »

Vragen? Neem contact op!

06 2336 5982

Stuur een bericht